Quran Kita

Al Quran

1
Al Fatihah
Pembukaan
2
Al Baqarah
Sapi Betina
3
Al 'Imran
Keluarga Imran
4
An Nisa"
Wanita
5
Al Ma"idah
Jamuan (Hidangan Makanan)
6
Al An'am
Binatang Ternak
7
Al A'raf
Tempat-tempat Tinggi
8
Al Anfal
Rampasan Perang
9
At Tawbah
Pengampunan
10
Yunus
Yunus
11
Hud
Hud
12
Yusuf
Yusuf
13
Ar Ra'd
Guruh (Petir)
14
Ibrahim
Ibrahim
15
Al Hijr
Bukit
16
An Nahl
Lebah Madu
17
Al Isra"
Perjalanan Malam
18
Al Kahf
Para Penghuni Gua
19
Maryam
Maryam
20
Ta Ha
Tha-Ha
21
Al Anbiya"
Para Nabi
22
Al Hajj
Haji
23
Al Mu"minun
Orang-orang Mukmin
24
An Nur
Cahaya
25
Al Furqan
Pembeda
26
Ash Shu'ara"
Penyair
27
An Naml
Semut
28
Al Qasas
Kisah-kisah
29
Al 'Ankabut
Laba-laba
30
Ar Rum
Bangsa Romawi
31
Luqman
Luqman
32
As Sajdah
Sujud
33
Al Ahzab
Golongan yang Bersekutu
34
Saba"
Saba'
35
Fatir
Pencipta
36
Ya Sin
Yas Sin
37
As Saffat
Barisan-barisan
38
Soad
Shad
39
Az Zumar
Para Rombongan
40
Ghafir
Sang Maha Pengampun
41
Fussilat
Yang Dijelaskan
42
Ash-Shura
Musyawarah
43
Az Zukhruf
Perhiasan
44
Ad Dukhan
Kabut
45
Al Jathiyah
Yang Bertekuk Lutut
46
Al Ahqaf
Bukit-bukir Pasir
47
Muhammad
Muhammad
48
Al Fath
Kemenangan
49
Al Hujurat
Kamar-kamar
50
Qaf
Qaf
51
Adh Dhariyat
Angin yang Menerbangkan
52
At Tur
Bukit
53
An Najm
Bintang
54
Al Qamar
Bulan
55
Ar Rahman
Yang Maha Pemurah
56
Al Waqi'ah
Hari Kiamat
57
Al Hadid
Besi
58
Al Mujadilah
Wanita yang Menggugat
59
Al Hashr
Pengusiran
60
Al Mumtahanah
Wanita yang Diuji
61
As Saff
Barisan
62
Al Jumu'ah
Hari Jum'at
63
Al Munafiqun
Kaum Munafik
64
At Taghabun
Hari Dinampakkan Kesalahan
65
At Talaq
Perceraian
66
At Tahrim
Mengharamkan
67
Al Mulk
Kerajaan
68
Al Qalam
Pena
69
Al Haqqah
Kenyataan (Hari Kiamat)
70
Al Ma'arij
Tempat yang Naik
71
Nuh
Nuh
72
Al Jinn
Jin
73
Al Muzzammil
Orang yang Berselimut
74
Al Muddaththir
Orang yang Berkemul
75
Al Qiyamah
Hari Berbangkit
76
Al Insan or Ad Dahar
Manusia
77
Al Mursalat
Malaikat-malaikan yang Diutus
78
An Naba"
Berita Besar
79
An Nazi'at
Malaikat yang Mencabut
80
'Abasa
Ia Bermuka Masam
81
At-Takwir
Menggulung
82
Al Infitar
Terbelah
83
Al Mutaffifin
Orang-orang Curang
84
Al Inshiqaq
Terbelah
85
Al Buruj
Gugusan Bintang
86
At Tariq
Yang Datang di Malam Hari
87
Al A'la
Yang Paling Tinggi
88
Al Ghashiyah
Hari Pembalasan
89
Al Fajr
Fajar
90
Al Balad
Negeri
91
Ash-Shams
Matahari
92
Al Layl
Malam
93
Ad Duha
Waktu Dhuha
94
Ash Sharh
Melapangkan
95
At Tin
Buah Tin
96
Al 'Alaq
Segumpal Darah
97
Al Qadr
Kemuliaan
98
Al Bayyinah
Pembuktian
99
Az-Zalzalah
Kegoncangan
100
Al 'Adiyat
Berlari Kencang
101
Al Qari'ah
Hari Kiamat
102
At Takathur
Bermegah-megahan
103
Al 'Asr
Waktu Sore
104
Al Humazah
Pengumpat
105
Al Fil
Gajah
106
Quraysh
Suku Quraisy
107
Al Ma'un
Barang yang Berguna
108
Al Kawthar
Nikmat Berlimpah
109
Al Kafirun
Orang-orang Kafir
110
An Nasr
Pertolongan
111
Al Masad
Gejolak Api (Sabut)
112
Al Ikhlas
Ikhlash
113
Al Falaq
Waktu Shubuh
114
An Nas
Umat Manusia