Quran Kita

Surat 7 «Al A'raf», Ayat 21

Ayat 21 dari Surah Al A'raf (7:21) dengan teks Arab, transkripsi, dan terjemahan.

وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ ٢١
Wa Qāsamahumā 'Innī Lakumā Lamina An-Nāşiĥīna

King Fahad Quran Complex

Dan dia (setan) bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua",

Indonesian Islamic affairs ministry

Dan dia (setan) bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu,"