Quran Kita

Surat 23 «Al Mu"minun», Ayat 36

Ayat 36 dari Surah Al Mu"minun (23:36) dengan teks Arab, transkripsi, dan terjemahan.

۞ هَيۡهَاتَ هَيۡهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٦
Hayhāta Hayhāta Limā Tū`adūna

King Fahad Quran Complex

jauh, jauh sekali (dari kebenaran) apa yang diancamkan kepada kamu itu,

Indonesian Islamic affairs ministry

Jauh! Jauh sekali (dari kebenaran) apa yang diancamkan kepada kamu,