Quran Kita

Surat 77 «Al Mursalat», Ayat 31

Ayat 31 dari Surah Al Mursalat (77:31) dengan teks Arab, transkripsi, dan terjemahan.

لَّا ظَلِيلٖ وَلَا يُغۡنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ٣١
Lā Žalīlin Wa Lā Yughnī Mina Al-Lahabi

King Fahad Quran Complex

yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka".

Indonesian Islamic affairs ministry

yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka."