Quran Kita

Surat 26 «Ash Shu'ara"», Ayat 175

Ayat 175 dari Surah Ash Shu'ara" (26:175) dengan teks Arab, transkripsi, dan terjemahan.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٧٥
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu

King Fahad Quran Complex

Dan sesungguhnya Tuhan-mu, benar-benar Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Indonesian Islamic affairs ministry

Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang.